Dům či byt


Na každého z nás působí vliv prostředí, ve kterém se nacházíme a ve kterém trávíme velkou část našeho života. Působí na nás velké množství zdánlivě nepatrných energii, které ale mají velkou moc. Dokáží ovlivnit kvalitu našeho života. K ní počítáme hlavně stav našeho zdraví, kvalitu vztahův rodině či na pracovišti a dnes i v nemalé míře naši finanční situaci. Díky znalostem z odvětví Feng Ren Shui si můžeme tyto ideální podmínky dopřát.

Uspořádání a rozmístění částí domu působí na naše pocity, emoce i chování. Proto by námi nejčastěji obývané prostory měly být v souladu s naší osobností a našimi potřebami.

Každý dům, byt, pozemek, mají svou vlastní energii a tou na nás působí. Lze posoudit i zdravotní stav prostoru, podle kterého lze uvažovat na jeho nedostatky a záměrně je eliminovat na minimum.

NABÍZÍM

❈ spolupráci při plánované koupi vhodného domu, bytu či pozemku

❈ návrh nebo zhodnocení zamýšlené rekonstrukce

❈ pomoc při plánování stavby domu či firmy

❈ návrh na uspořádání místností v domě či bytě

❈ doporučení umístění důležitých místností, jako je např. ložnice

❈ určení příznivých a slabších částí prostoru

❈ návrhy uspořádání vybavení interiérů jednotlivých místností