Astrotyp a korelát

Do oblasti Feng Ren Shui spadají i mezilidské vztahy. Nahlížíme do nich v šesti oblastech. Je to oblast mentální, intelektuální, podstaty člověka, síly a emocí, komunikační a fyzická.

Díky tomuto širokému a podrobnému náhledu dokážeme upozornit na možné problémy ve vztahu s životním partnerem, sourozenci, svými dětmi či jinými příbuznými, s učiteli, či s kolegy na pracovišti, a mnohými dalšími.

❈ Astrotyp

 je astrologický rozbor. K jeho sestavení je třeba datum narození včetně hodiny a místo. Hodina narození nemusí být na minutu přesná, stačí přibližný čas v rámci hodiny.

Z ASTROTYPU SE DOZVÍTE

❈ čínská zvířata roku, měsíce a hodiny narození

❈ "energetické složení", tedy vyváženost 5-ti prvků.

❈ energetický typ Jin/Jang

❈ charakter osobnosti v jednotlivých oblastech. ( inteligence, oblast tělesná, komunikační, vnitřní síly a emocí )

❈ vlastnosti, potenciály, schopnosti, dary a talenty, atd.

Astrotyp je součástí Feng Shui a dá se použít při harmonizaci člověka v konkrétním prostoru. Úpravami našeho prostoru lze vylepšit a posílit zdraví a duševní rovnováhu.

 

Korelát

porovnává vztahy. Rozborem a pochopením rozdílností druhého člověka lze docílit vyladění nesouladu ve vztahu. Tím ovlivníme kvalitu mezilidských vztahů.

Posouzením více údajů (datum seznámení, rande, svatba..) můžeme ještě dokonaleji posoudit, co vztahu neprospívá, koho je potřeba posílit, kde naopak ve vztahu ubrat.

Z KORELÁTU SE DOZVÍTE

❈ o svých osobních vztazích, hodnotách, emocích...k druhému člověku

❈ kde se doplňujete, kde naopak jsou ve vztahu rezervy

❈ jak sladit partnera a vztahy v rodině

❈ jak řešit pracovní a jiné mezilidské vztahy