Tradiční čínská medicína

Náplní TČM jsou metody dbající na prevenci i péči o lidské zdraví. Využívá empirických a praktických zkušeností lékařů a terapeutů ověřených po dlouhá staletí.

❈ stimulace akupunkturních bodů

❈ fytoterapie 

❈ moxování 

❈ baňkování

❈ dietetika 

❈ cvičení Qi Gong, Tai Ji