I-Ťing

Cesta života - cesta osudu, vychází z poznatků Knihy proměn , I-Ťing. Kniha pracuje s tzv. hexagramy, obrazci složených z plných a přerušovaných čar, kde každá čára má svůj význam, mají svůj pevný systém a řád.

Většina z nás dostane na svou Cestu 5 hexagramů. První je základní životní hexagram, který odpovídá době dětství, další 4 jsou osobní., ty odpovídají době mládí, dospělosti, stáří a stárnutí.

Z CESTY ŽIVOTA SE DOZVÍTE

průběh života a možné situace, které budete nejspíše řešit 

❈ o důležitých úsecích svého života

❈ pomůže vám pochopit období, které právě prožíváte

❈ pomáhá pochopit události v životě a najít optimální řešení

❈ uvědomit si svoji životní cestu a najít její nejlepší naplnění