❈ Filozofie Feng Ren Shui

... vztah tří ...

Věnuji se "Moudrosti starých čínských Mistrů" , Feng Shui, Ham Yu, čínské astrologii a kosmologii. Podstata práce vychází z dokonalé harmonie 5 prvků. Elementu Země, Kovu, Vody, Dřeva a Ohně. Převaha či nedostatek jednoho z nich vyvolá disharmonii. Taková nerovnováha se většinou projeví potížemi.

PROSTOR (dům, byt, firma...), je považován za další "živoucí osobnost", a tak je k němu i třeba přistupovat. Neustále je potřeba mít na paměti vztah ČLOVĚK - PROSTOR. Nelze tedy sestavit plán domu od stolu a už vůbec ne bez posouzení obyvatel, kteří v něm chtějí žít. Hodnotíme tedy astrotyp jednotlivých osob a k nim se hledá ideální prostor. Jiné nároky bude mít mladá rodina se dvěma dětmi a jiné nároky bude mít pár starších lidí. Neexistuje žádné univerzální pravidlo, jak sestavit ideální prortor. Proto mě přinejmenším zarážejí rady typu: "pověste křišťálovou kouli do okna". Co bude jednomu vyhovovat, může velmi negativně působit na druhého. Kdo pracuje jen s prostorem, zapomněl na ČLOVĚKA! Takový prostor nemá smysl.

ČAS je dalším faktorem, který musíme zohlednit. Všichni budeme znát nějaké časové cykly. Jsou to cykly běžně známé jako střídání dne a noci, ročních období,.. ale máme zde i mnohé další. S nimi pracuje právě čínské umění. Aby byl tedy např. projekt domu dotažen k maximální dokonalosti, je třeba naplánovat i datum nastěhování. Stějně jako u narození dítěte, je to den, kdy vdechnete domu život. Dostává tedy do vínku svůj astrotyp, stává se z něho další člen domácnosti, a proto je důležité, vybrat si den, který bude obyvatelům pozitivně nakloněn. Nikdo asi nechceme žít v konfliktu.